bo_sale@blueoptech.co.jp

How to Access the Company

〒619-0238 Keihanna Open Innovation Center, 7-5-1 Seikadai, Seika-cho, Soraku-gun, Kyoto, Japan

From Kyoto
  • 「Kyoto Station」 → via Kintetsu-Kyoto Line get off at「Shinhousono Station」→ Nara Kotsu Bus get off at 「Kouen-Higashi Doori」
From Osaka
  • 「Kyobashi Station」 → via JR Gakken Toshi Line get off at「Shinhousono Station」 → Nara Kotsu Bus 「Kouen-Higashi Doori」
  • 「Hommachi Station」 → via Chuo Line・Kintetsu-Keihanna Line get off at 「Gakken Nara-Tomigaoka Station」 → Nara Kotsu Bus「Kouen-Higashi Doori」
  • 「Osaka Namba Station」 → via Kintetsu-Nara Line get off at 「Ikoma Station」 → via Kintetsu-Keihanna Line get off at 「Gakken Nara-Tomigaoka Station」 → Nara Kotsu Bus 「Kouen-Higashi Doori」

Tel No. 0774-66-3414

bo_sale@blueoptech.co.jp